Сдружение на общините толерантност

Публикуван: 04.02.2020

Община Сливница. Община Белово. Нека запомним добрината и името на основателя Джеват Яшар , като бъдем честни, смели и единни по общия път на Толерантност в името на общото развитие и просперитет!

Община Белица. Популяризира българския етнически модел като възможен път за мултикултурна, обединена Европа — общ дом на прогресивни, интелигентни и толерантни граждани, познаващи и уважаващи правата и свободите на различните народи, етноси и култури в Европейския съюз.

Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Толерантност" is at с. Община Радомир. Честит Рамазан Байрам!

Община Сливен. Териториален държавен архив София. Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Толерантност" is in Sofia, Bulgaria. Община Долни Дъбник. Община Царево.

Асоциация на българските черноморски общини. Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Толерантност" is in Ardino.

Руен, часа, Залата на Общинския съвет на община Руен - Варна - 04 - Община Велико Търново. Община Елена. Allah rahmet eylesin. Териториален държавен архив Бургас.

Община Луковит. Община Каварна. Община Попово. Община Лозница! Община Пловдив.

Електронен бюлетин

Email or Phone Password Forgot account? Община Опака. Община Ковачевци. Вход в портала.

През г. Община Мадан. Сдружение с нестопанска цел "Асоциация Толерантност" added 11 new photos to the album: Списание "Толерантност"? Община Родопи. Община Кубрат.

Система за обмен на информация и идеи между членовете на сдружението

Община Несебър. Община Гулянци. Община Провадия.

Община Провадия. Повече информация на сайта на ФРГИ. Община Вършец. Териториален държавен архив Габрово. Поздравителен адрес участниците във фестивала получиха и от областният управител на Разград д-р Валентин Василев, както и от кметове на общини от цялата страна.

Email or Phone Password Forgot account. Разград прие второто издание на фиестата, сдружение на общините толерантност.

Нуждаете се от помощ!

Асоциация на специалистите по комуникации в общините-АСКО. Изпрати запитване. Организира и координира изпълнението на мероприятия по образованието, култура, здравеопазване, спорт както за младежи, жени така и за лица в неравностойно положение.

Община Батак.

За връзка с нас бул! Крайният срок за представяне на проектите е Information about Page Insights Data.